Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dla osoby składającej wniosek o przyznanie dodatku osłonowego

Informacja dla osoby składającej wniosek o przyznanie dodatku osłonowego

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art.13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach z siedzibą  przy ul. Książąt Pomorskich 8, 72-500 Międzyzdroje, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka działającego z upoważnienia Burmistrza Międzyzdrojów. Z Ośrodkiem Pomocy Społecznej można się skontaktować poprzez adres e-mail: ops@ops.miedzyzdroje.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 91 328-10-53, bądź pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Ośrodek Pomocy Społecznej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o udzielenie dodatku osłonowego. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami podanych danych osobowych będą podmioty zewnętrzne świadczące obsługę informatyczną i prawną administratora, jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora, w tym organy administracji publicznej mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez informacji lub umocowane odrębnymi przepisami prawa do ich przetwarzania. 

Okres przechowywania danych.

Podane dane będą przechowywane przez okres 10 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego po złożeniu wniosku, który to wynika z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przedmiotem przekazywania do państw trzecich.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia złożonego wniosku.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Dembowska 28-01-2022 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Joanna Dembowska 28-01-2022 08:43