Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 14:03:00
Przetarg ograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 14:02:58
Przetarg ograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 14:02:57
Zapytanie o cenę od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 14:02:54
Negocjacje z ogłoszeniem od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 14:02:53
Negocjacje z ogłoszeniem powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 14:02:52
Negocjacje bez ogłoszenia od 14000 do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 14:02:50
Negocjacje bez ogłoszenia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 14:02:49
Zamówienie z wolnej ręki - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 14:02:47
Dialog konkurencyjny - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 14:02:46
Licytacja elektroniczna - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 14:02:45
Przetarg ograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 14:02:43
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 14:02:41
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. Joanna Dembowska 2015-06-23 13:57:17
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Joanna Dembowska 2015-06-23 13:55:18
Dodatek energetyczny Joanna Dembowska 2015-06-23 13:54:30
dziennik urzędowy - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 13:39:48
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych Joanna Dembowska 2015-06-23 13:39:39
uchwała Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego Joanna Dembowska 2015-06-23 13:39:21
Dodatki Mieszkaniowe Joanna Dembowska 2015-06-23 13:38:45
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Joanna Dembowska 2015-06-23 13:38:20
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Joanna Dembowska 2015-06-23 13:37:50
Fundusz Alimentacyjny Joanna Dembowska 2015-06-23 13:37:18
Fundusz Alimentacyjny - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 13:37:04
Fundusz Alimentacyjny - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 13:37:02
Fundusz Alimentacyjny - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 13:36:48
Fundusz Alimentacyjny - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 13:36:35
Fundusz Alimentacyjny - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 13:36:21
Świadczenia Rodzinne Joanna Dembowska 2015-06-23 13:36:07
Rozporządzenie MPS w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Joanna Dembowska 2015-06-23 13:35:42
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką Joanna Dembowska 2015-06-23 13:34:09
Rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2012 r.w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Joanna Dembowska 2015-06-23 13:32:18
Ustawa o świadczeniach rodzinnych Joanna Dembowska 2015-06-23 13:20:39
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Joanna Dembowska 2015-06-23 13:19:20
Bezpłatne porady prawne Joanna Dembowska 2015-06-23 12:33:10
Oferty Pracy z PUP Joanna Dembowska 2015-06-23 12:31:37
Informator o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy Joanna Dembowska 2015-06-23 12:30:39
uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Joanna Dembowska 2015-06-23 12:27:17
uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Joanna Dembowska 2015-06-23 12:26:59
Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - dokument usunięty Joanna Dembowska 2015-06-23 12:10:28