Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE: OPS w Międzyzdrojach, poszukuje kandydata do pracy posiadającego kwalifikacje ASYSTENTA RODZINY

OGŁOSZENIE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 8

poszukuje kandydata do pracy posiadającego kwalifikacje ASYSTENTA RODZINY

 

I. Określenie stanowiska:

asystent rodziny

 

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
 2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzi-nie lub praca socjalna lub
 3. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub ro-dziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grud-       nia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. z 2011r. Nr 272, poz. 1608)  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 4. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 5. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku    do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

- znajomość ustawy o pomocy społecznej,

- wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

- doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie,

- doświadczenie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

 

III. Zakres obowiązków:

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie we wdrażaniu prawidłowych postaw życio-wych wszystkich jej członków. Asystent rodziny współdziała z rodziną  przy realizacji zawar-tego kontraktu socjalnego. Usługa asystenta prowadzona będzie w celu zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych.

Asystent rodziny w ramach swoich usług będzie świadczył pomoc rodzinie w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad dziećmi, gospodarowania budżetem domo-wym, załatwiania spraw urzędowych, itp.

 

 Kandydat na stanowisko musi złożyć:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV,
 3. kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,
 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pra-cy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
 6. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane     z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwa skarbo-we (osoba wybrana do zatrudnienia zostanie zobowiązana do dostarczenia aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu       z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,
 9. oświadczenie kandydata dotyczące obowiązku alimentacyjnego lub braku takiego obowiązku,
 10. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 20002r. Nr 101, poz. 926        z późn. zm.)”.

Uwaga: List motywacyjny, CV i kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia winny być podpisane odręcznie.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Książąt Pomorskich 8, 72-500 Międzyzdroje – w pok. nr 1 - w terminie do 16 maja 2014r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do ośrodka). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 913280311.     

Kandydaci, którzy złożą oferty odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Dembowska 24-04-2014 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Dembowska 24-04-2014 10:27